مەدەنىيلىشىشمۇ، ياتلىشىشمۇ؟ (8)

مەدەنىيلىشىشمۇ، ياتلىشىشمۇ؟ (8)

يارمۇھەممەت تاھىر تۇغلۇق يۈسۈپ خاس ھاجىپ يۇقىرىقى ئۇلۇغ بايقىشى بىلەن قانائەت قىلمايدۇ. ئۇ ئۆز دەۋرىدىكى مەنىۋى ئىللەتلەرنى داۋالاشنىڭ ئۇلۇغ مۇتەخەسسىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن خەلق ئارىسىدا ئەۋج قىلىشقا يۈز تۇتقان مەنىۋى…