ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇر تىلى يىغلايدۇ

ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇر تىلى يىغلايدۇ

ئۆزگە تىللار ئۇلۇغلىنىپ شاخلايدۇ، يىلتىزىدىن ئورۇن ئېلىپ بىخلايدۇ. تۇيدۇرماستىن سىڭەر-ئىچەر سۈيىدەك… ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇر تىلى يىغلايدۇ.