ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى

ئۇيغۇر تېبابىتىدە تەجرىبىدىن ئۆتكەن رېتسېپلار
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇ ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتىدە تەجرىبىدىن ئۆتكەن رېتسېپلار

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2012-1 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇ ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي (1)

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2012-2 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇ ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي (2)

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2006-2 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇ ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي (2)

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2006-3 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇ ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي (3)

ئۇيغۇر تېبابىتى داۋالاش خەزىنىسى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇ ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى داۋالاش خەزىنىسى

دائىم ئىشلىتىلىدىغان ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرى قوللانمىسى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇ ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

دائىم ئىشلىتىلىدىغان ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرى قوللانمىسى

كۆكتات بىلەن كېسەل داۋالاش (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت ك

كۆكتات بىلەن كېسەل داۋالاش

مېۋە بىلەن كېسەل داۋالاش (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت م

مېۋە بىلەن كېسەل داۋالاش

ئۇيغۇر تېبابىتى يېمەك-ئىچمەك رېتسىپلىرى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇ ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى يېمەك-ئىچمەك رېتسىپلىرى

ئەرەپچە-ئۇيغۇرچە لوغەت (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
Posted in ئا ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئە ئەرەبچە ئۇ لۇغەتلەر

ئەرەپچە-ئۇيغۇرچە لۇغەت