مېۋە بىلەن كېسەل داۋالاش (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
1 14
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

مېۋە بىلەن كېسەل داۋالاش (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)

ئۇيغۇر تېبابىتى يېمەك-ئىچمەك رېتسىپلىرى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
3 27
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى يېمەك-ئىچمەك رېتسىپلىرى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)

ئەرەپچە-ئۇيغۇرچە لوغەت (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
0 19
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى تىل-ئەدەبىيات

ئەرەپچە-ئۇيغۇرچە لوغەت (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)

تۇرغاق خوجىلار 2- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)
0 15
Posted in ئابدۇۋەلى ئەلى تارىخىي رومانلار رومانلار

تۇرغاق خوجىلار 2- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)

تۇرغاق خوجىلار 1- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)
1 20
Posted in ئابدۇۋەلى ئەلى تارىخىي رومانلار رومانلار

تۇرغاق خوجىلار 1- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)

تۇغلۇق تۆمۈرخان 3- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)
0 8
Posted in ئابدۇۋەلى ئەلى تارىخىي رومانلار رومانلار

تۇغلۇق تۆمۈرخان 3- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)

تۇغلۇق تۆمۈرخان 2- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)
0 10
Posted in ئابدۇۋەلى ئەلى تارىخىي رومانلار رومانلار

تۇغلۇق تۆمۈرخان 2- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)

تۇغلۇق تۆمۈرخان 1- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)
1 17
Posted in ئابدۇۋەلى ئەلى تارىخىي رومانلار رومانلار

تۇغلۇق تۆمۈرخان 1- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)

مەخدۇم ئەزەم ۋە ئۇنىڭ ئەۋلادلىرى 2- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)
0 18
Posted in ئابدۇۋەلى ئەلى تارىخىي رومانلار رومانلار

مەخدۇم ئەزەم ۋە ئۇنىڭ ئەۋلادلىرى 2- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)

مەخدۇم ئەزەم ۋە ئۇنىڭ ئەۋلادلىرى 1- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)
0 12
Posted in ئابدۇۋەلى ئەلى تارىخىي رومانلار رومانلار

مەخدۇم ئەزەم ۋە ئۇنىڭ ئەۋلادلىرى 1- قىسىم (ئابدۇۋەلى ئەلى)