ئابدۇكېرىم

يىپەك يۇرتىدىكى ئەپسانە-رىۋايەتلەر (ئابدۇكېرىم رەھمان)
0 81
Posted in ئابدۇكېرىم رەھمان ئۇيغۇرشۇناسلىق

يىپەك يۇرتىدىكى ئەپسانە-رىۋايەتلەر

ئۇيغۇر پەلسەپە تارىخىغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر (ئابدۇكېرىم رەھمان)
0 78
Posted in ئابدۇكېرىم رەھمان ئۇيغۇرشۇناسلىق

ئۇيغۇر پەلسەپە تارىخىغا ئائىت مەسىلىلەر

ئۇيغۇر خەلق ئېغىز ئەدەبىياتىنىڭ ئاساسلىرى (ئابدۇكېرىم رەھمان)
0 40
Posted in ئابدۇكېرىم رەھمان ئۇيغۇرشۇناسلىق

ئۇيغۇر خەلق ئېغىز ئەدەبىياتىنىڭ ئاساسلىرى

ئۇيغۇر خەلق داستانلىرى (ئابدۇكېرىم رەھمان)
0 82
Posted in ئابدۇكېرىم رەھمان ئۇيغۇرشۇناسلىق

ئۇيغۇر خەلق داستانلىرى

ئۇيغۇر فولكلورى ھەققىدە بايان (ئابدۇكېرىم رەھمان)
0 66
Posted in ئابدۇكېرىم رەھمان ئۇيغۇرشۇناسلىق

ئۇيغۇر فولكلورى ھەققىدە بايان

مۇقام پېشۋالىرى (ئابدۇكېرىم رەھمان)
0 73
Posted in ئابدۇكېرىم رەھمان ئۇيغۇرشۇناسلىق

مۇقام پېشۋالىرى

مەدەنىيەت ئىزلىرىدىن تۇغۇلغان ھېسلار (ئابدۇكېرىم رەھمان)
0 56
Posted in ئابدۇكېرىم رەھمان ئۇيغۇرشۇناسلىق

مەدەنىيەت ئىزلىرىدىن تۇغۇلغان ھېسلار

قەشقەر مەجمۇئەسى 26-قىسىم (ئابدۇكېرىم رەھمان)
1 45
Posted in ئابدۇكېرىم رەھمان ئۇيغۇرشۇناسلىق

قەشقەر قول ھۈنەرۋەنچىلىكى

قەشقەر مەجمۇئەسى 23-قىسىم (ئابدۇكېرىم رەھمان)
1 68
Posted in ئابدۇكېرىم رەھمان ئۇيغۇرشۇناسلىق

قەشقەر خەلق ئېغىز ئەدەبىياتى

قەشقەر مەجمۇئەسى 15-قىسىم (ئابدۇكېرىم رەھمان)
0 21
Posted in ئابدۇكېرىم رەھمان ئۇيغۇرشۇناسلىق

قەشقەر بىناكارلىق مەدەنىيىتى