ئۈمىد تىنىقلىرى(ئابدۇرەھىمجان يۈسۈپ)
Posted in كىتاپلار

ئۈمىد تىنىقلىرى(ئابدۇرەھىمجان يۈسۈپ)

ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيىسى (ئابدۇرەھىم ھەبىبۇللا)
Posted in كىتاپلار

ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيىسى (ئابدۇرەھىم ھەبىبۇللا)

ئۆمۈر مەنزىللىرى (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)
Posted in ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر شېئىرلار

ئۆمۈر مەنزىللىرى (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)

ئۆمۈر مەنزىللىرى (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)
Posted in ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر شېئىرلار

ئۆمۈر مەنزىللىرى (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)

ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر شېئىرلىرى
Posted in ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر شېئىرلار

ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر شېئىرلىرى

خەزىنىلەر بوسۇغىسىدا (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)
Posted in ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر ماقالىلەر

خەزىنىلەر بوسۇغىسىدا (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)

ئويغانغان زېمىن 2- قىسىم (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)
Posted in ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر تارىخىي رومانلار

ئويغانغان زېمىن 2-قىسىم (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)

ئويغانغان زىمىن (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)
Posted in ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر تارىخىي رومانلار

ئويغانغان زىمىن 1-قىسىم (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)

ئىز (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)
Posted in ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر تارىخىي رومانلار

ئىز (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)

قەشقەر كېچىسى (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)
Posted in ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر شېئىرلار

قەشقەر كېچىسى (ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر)