ئۇيغۇر تېبابىتى

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2012-1 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
0 17
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2012-1 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2012-2 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
0 18
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2012-2 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2006-2 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
1 49
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2006-2 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2006-3 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
0 19
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمىي 2006-3 (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)

ئۇيغۇر تېبابىتى داۋالاش خەزىنىسى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
1 21
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى داۋالاش خەزىنىسى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)

دائىم ئىشلىتىلىدىغان ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرى قوللانمىسى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
1 25
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

دائىم ئىشلىتىلىدىغان ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرى قوللانمىسى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)

كۆكتات بىلەن كېسەل داۋالاش (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
1 22
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

كۆكتات بىلەن كېسەل داۋالاش (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)

ئۇيغۇر تېبابىتى يېمەك-ئىچمەك رېتسىپلىرى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)
2 21
Posted in ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق ۋە تېبابەت

ئۇيغۇر تېبابىتى يېمەك-ئىچمەك رېتسىپلىرى (ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى)