Uygurlar Hakkında Genel Bilgiler
6 270  0 Comment on Uygurlar Hakkında Genel Bilgiler
Posted in Genel Bilgiler Uygurlar

Uygurlar Hakkında Genel Bilgiler

Uygurlar, çoğunlukla Çin’in kuzeybatısında yer alan Uygur Özerk Bölgesinde yaşamakta olan Türk boylarındandır. Dilleri Türk dillerinden Uygurca’dır. Uygurlar, Uygur Özerk Bölgesi dışında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Almanya, Avustralya, Japonya, Kanada…

Uygur Özerk Bölgesinin Sosyal Yapısı
9 324  0 Comment on Uygur Özerk Bölgesinin Sosyal Yapısı
Posted in Genel Bilgiler Uygurlar

Uygur Özerk Bölgesinin Sosyal Yapısı

Uygur Özerk Bölgesinde, 13 farklı etnik gruptan insanlar yaşamaktadır. Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar gibi Türki halkların dışında Çinliler, Hui Milleti (Müslüman Çinliler), Moğol, Tacik ve Ruslar gibi etnik…

Uygur Özerk Bölgesinin Coğrafi Yapısı ve doğal zenginlikleri
4 225  0 Comment on Uygur Özerk Bölgesinin Coğrafi Yapısı ve doğal zenginlikleri
Posted in Genel Bilgiler Uygurlar

Uygur Özerk Bölgesinin Coğrafi Yapısı ve doğal zenginlikleri

Uygur Özerk Bölgesi, Çin’in kuzeybatı kesimindeki sınır bölgelerinde ve aynı zamanda da Asya-Avrupa kıtasının kalbinde yer alıyor. Yüz ölçümü 1.664.900 kilometrekare olan Uygur Özerk Bölgesi, Çin topraklarının 6’da birini teşkil…

Uygur Alfabesi
5 506  0 Comment on Uygurca öğrenmek için yararlı kaynaklar
Posted in Dil Genel Bilgiler

Uygurca öğrenmek için yararlı kaynaklar

1. Kitap: Türkçe Uygurca En Güzel Hayvan Hikayeleri 2. Video: Uygur Alfabesi Dersleri (uyghur.tv), (youtube) 3. Kitap: Modern Uygur Türkçesi Dilbilgisi 4. Video Link: Uygurca Şarkılar ve Filmler (youtube.com/UygurTv)

Tursunay Sakım
2 112  0 Comment on Tursunay Sakim
Posted in Dil Uygurlar

Tursunay Sakim

Türkolog‚ radyo gazetecisi‚ çevirmen, yazar – Tursunay Sakim 24 Mayıs 1938 tarihinde Urumçi’de orta halli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1956 yılında Urumçi II. Kızlar Pedagoji Enstitüsü’nden üstün başarıyla mezun…

Türk Kültürünün Rus Kültürü Üzerindeki Etkileri
0 62
Posted in Genel Bilgiler

Türk Kültürünün Rus Kültürü Üzerindeki Etkileri

Yusufcan YASİN Abstract: The relationship between Turkish and Russian cultures began in the early 9th century. From that time on, the relationship between the two nations became very strong and…

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
2 107
Posted in Genel Bilgiler

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Türkiye genelinde 31 Aralık 2017 tarihinde elde edilen adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’nin toplam nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişidir (TUİK). CIA verilerine göre, 2018 Temmuz…

Türkiye'nin Coğrafi Yapısı
3 100
Posted in Genel Bilgiler

Türkiye’nin Coğrafi Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının bir kısmı üzerine kurulmuş yeni bir devlettir , Kuzey yarı kürede 36◦-42◦ enlemleri ile 26◦-45◦ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1,132…

Kitan Devletinde Uygurlar ve Uygur Kültürü
1 77  0 Comment on Kitan Devletinde Uygurlar ve Uygur Kültürü
Posted in Genel Bilgiler

Kitan Devletinde Uygurlar ve Uygur Kültürü

Yusufcan YASİN ÖZET: Kitanlar, 10.asrın başlarından Moğol istilasına kadar Doğu ve Orta Asya tarihinde oldukça büyük bir güç gösteren ve birçok bakımdan Türk tarihini etkileyen bir kavimdir. Yaklaşık üç asır…