Kitan Devletinde Uygurlar ve Uygur Kültürü

Yusufcan YASİN

ÖZET: Kitanlar, 10.asrın başlarından Moğol istilasına kadar Doğu ve Orta Asya tarihinde oldukça büyük bir güç gösteren ve birçok bakımdan Türk tarihini etkileyen bir kavimdir. Yaklaşık üç asır devam eden bu tarih sürecinde Kitanların siyasi, askeri ve kültürel hayatında görülen gelişmeler Türklerin önemli bir kolu olan Uygurlarla yakından ilgili olmuştur. Söz konusu çalışmada Kitan devletinin kuruluşu ve yükselişinde Uygurların oynadığı rol ve Kitan kültürünün oluşmasında Uygur kültürünün gösterdiği etkiler detaylı olarak belirtilir.

Makaleyi PDF Formatında İNDİR