Dîvânu Lugâti’t-Türk

Dîvânu Lugâti't-Türk (Tam Metin)
21 4010  0 Comment on Dîvânu Lugâti’t-Türk (Tam Metin)
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Dîvânu Lugâti’t-Türk (Tam Metin)

Kâşgarlı Mahmud Türk yazı dillerinin, lehçelerinin ve ağızlarının dil özelliklerini belirleyen, söz varlığını derleyerek bir araya getiren Kâşgarlı Mahmud kendisine sonsuz bir ün, bitmez tükenmez bir kaynak sağlaması dileğiyle elde…

Kâşgarlı Mahmud’un Bağdat Seferi
7 462  0 Comment on Kâşgarlı Mahmud’a Göre Türk Boyları
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kâşgarlı Mahmud’a Göre Türk Boyları

Kâşgarlı Mahmud, yirmi boydan oluşan Türklerin kökünün Nuh Peygamber’in oğlu Yafes’e ve onun oğlu Türk’e dayandığını yazmaktadır. Bu durumun İbrahim Peygamber’in oğlu İshak’a, İshak’ın oğlu Esav’a ve onun oğlu Rum…

Dîvânu Lugâti't-Türk (Tam Metin)
3 434  0 Comment on Kâşgarlı Mahmud Kimdir?
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kâşgarlı Mahmud Kimdir?

Bulunuşuyla birlikte Türk dili tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan ve Türkçenin karanlıktaki pek çok konusunu aydınlatan Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü bizlere kazandıran, Türklük biliminin (Türkoloji) kurucusu, Türk sözlükçülüğünün atası Kâşgarlı Mahmud’un hayatı hakkında…

Kaşğarlı Mahmud Nerede ve ne zaman doğmuştur?
0 397  0 Comment on Kaşğarlı Mahmud Nerede ve ne zaman doğmuştur?
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kaşğarlı Mahmud Nerede ve ne zaman doğmuştur?

Kâşgarlı Mahmud adıyla tanınsa da eserinde babasının Barsganlı olduğu bilgisini vermesinden yola çıkılarak kendisinin de doğum yerinin Barsgan olduğu düşünülmektedir. Eserinin hiçbir yerinde kendisini Kâşgarî, el-Kâşgarî (Kâşgarlı) gibi sanlarla anmayan…

Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü
0 355  0 Comment on Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü

Soylu bir Türk ailesinden geldiğini belirten Kâşgarlı Mahmud’un verdiği bu bilginin doğru olduğu ve Kâşgarlı’nın Doğu Karahanlı hanedanı soyundan geldiği bilinmektedir. Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü, İslam dinini seçen ilk Türk…

Dîvânu Lugâti't-Türk (Tam Metin)
1 246  0 Comment on Kâşgarlı Mahmud Nerede öğrenim gördü?
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kâşgarlı Mahmud Nerede öğrenim gördü?

Kâşgarlı Mahmud, ilk öğrenimini gördüğü ve gençlik yıllarını geçirdiği Opal’da Hamidiyye ve Saciyye medreselerinde tanınmış hocalardan ders almıştır. Hocalarından biri, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te de adını andığı Şeyh İmam ez-Zahid Hüseyin bin…

Kâşgarlı Mahmud’un Bağdat Seferi
0 249  0 Comment on Kâşgarlı Mahmud’un Bağdat Seferi
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kâşgarlı Mahmud’un Bağdat Seferi

Kâşgarlı Mahmud’un babasını ve ailesini kaybetmesinden sonraki hayatı ile ilgili olarak birtakım söylencelerin oluştuğu görülür. 1057 yılında yaşanan kanlı darbeden sonra kırk dokuz yaşında Pamir Dağları’ndaki sarp Muk geçidini aşıp…

Kaşğarlı Mahmud Nerede ve ne zaman doğmuştur?
0 292  0 Comment on Kâşgarlı Mahmud’un Opal’a Dönüşü
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kâşgarlı Mahmud’un Opal’a Dönüşü

Bağdat’tan Opal köyüne… Bağdat’tan ülkesine dönüp dönmediği, döndüyse ne zaman döndüğü, daha sonra nerede yaşadığı konusunda tarihsel kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte yöresel söylencelerden yararlanarak Kâşgarlı Mahmud’un 1080 yılında Bağdat’tan ülkesine…

Kâşgarlı Mahmud'un Türbesi
4 346  0 Comment on Kâşgarlı Mahmud’un Türbesi
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kâşgarlı Mahmud’un Türbesi

Kâşgarlı Mahmud’un mezarı bugün türbe hâline getirilmiştir. Opal köyünün 4 kilometre kuzeybatısındaki türbenin tam yeri, 39 derece 18 dakika 51.11 saniye Kuzey enleminde, 75 derece 30 dakika 36.03 saniye Doğu…

Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü
0 244  0 Comment on Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Ne Zaman Yazmıştır?
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Ne Zaman Yazmıştır?

Eserini Bağdat’a gelmeden önce mi yoksa Bağdat’a geldikten sonra mı yazdığı konusunda farklı görüşler bulunsa da Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü 1072 yılında yazmaya başladığı, dört defa düzelttikten sonra 1074 yılında…

Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü
1 302  0 Comment on Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Neden ve Nasıl Yazdı?
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Neden ve Nasıl Yazdı?

Kâşgarlı Mahmud, anıtsal eseri Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü yazış nedenini ilk sayfadaki Tanrı’ya ve Hz. Muhammed’e övgü bölümünden hemen sonra açıklamaktadır. Talih güneşinin Türk burcunda doğduğunu, Tanrı’nın Türk kağanlığını gökyüzünün katmanları arasına…

Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü
1 302  0 Comment on Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk – SUNUŞ
Posted in KAŞGARLI MAHMUD - TÜRKİ DİLLER DİVANI

Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk – SUNUŞ

Şükrü Halûk Akalın İlk sözlük bilimcimiz… İlk dil bilginimiz… İlk sözlüğümüz Dîvânu Lugâti’t-Türk, ilk dil bilgisi kitabımız Kitabü Cevahiri’n-Nahv fi Lûgati’t-Türk’ün yazarı… Bütün Türk illerini dolaşıp, Türk toplulukları arasında yaşayarak…