Dîvânu Lugâti’t-Türk

Kâşgarlı Mahmud’a Göre Türk
4 1064

Kâşgarlı Mahmud’a Göre Türk

Eserinin başlangıç bölümünde Tanrı’ya ve Hz. Muhammed’e övgüden sonra Türklerden övgüyle söz eden, Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün sonraki sayfalarında da hemen her fırsatta Türklüğü ve Türkleri öven Kâşgarlı Mahmud sözlüğünde Türk adını…

Dîvânu Lugâti't-Türk (Tam Metin)
1 1563

Kâşgarlı Mahmud’a Göre Türk Yazısı

Türk topluluklarının dili ile ilgili böylesine ayrıntılı ve Türk dili tarihi araştırmaları açısından son derece önemli bilgiler sunan Kâşgarlı Mahmud, Türklerin Arap kaynaklı yazıdan önce kullandığı ve Türklük bilgisinde Uygur…

Kâşgarlı Mahmud’un Haritası
4 5061

Kâşgarlı Mahmud’un Haritası

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün pek çok önemli özelliği arasında eserin ilk sayfalarında yer alan bir de harita bulunmaktadır. Bugünkü bilgilerimize göre bu, bir Türk’ün çizdiği ilk dünya haritasıdır. Kâşgarlı Mahmud, dönemindeki Türk…

Kaşgarlı Mahmut: On İki Hayvanlı Türk Takvimi ve Nevruz
1 3848

Kaşgarlı Mahmut: On İki Hayvanlı Türk Takvimi ve Nevruz

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün sözlük bölümünde sıra bars ‘pars’ sözünü açıklamaya geldiğinde Kâşgarlı Mahmud önce bir hastalığı, ardından yırtıcı bir hayvan olan bars ‘pars’ sözünü açıklamış, sonra da “Türk takviminin on iki…

Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü
2 930

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Yapısı

Bir dil bilgisi, bir sözlük, bir ansiklopedi niteliğinde yapılandırılan Dîvânu Lugâti’t-Türk, iki ana bölümden oluşmaktadır. Kitap, elimizdeki biricik nüshanın 1266’da yazılışının ardından yaklaşık yüz kırk yıl sonra ön sayfasına yazılan…

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Söz Varlığı
0 1072

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Söz Varlığı

Kâşgarlı Mahmud’un Türkçeye en büyük hizmeti, yaklaşık bin yıl önceki Türk topluluklarının söz varlığını örnekleriyle ortaya koymasıdır. Yapılan çeşitli sayımlar sonucunda Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki söz varlığı konusunda farklı verilere ulaşılmıştır. Carl…

Dîvânu Lugâti’t-Türk
0 863

Dîvânu Lugâti’t-Türk – Söz Varlığından Kültür Dünyamıza

Tepük Futbolun Atası mı? Kâşgarlı Mahmud’un, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te tepük sözünü açıklarken verdiği bilgiler çok ilgi çekicidir. Kurşunun eritilip ağırşak biçiminde dökülmesinden sonra yuvarlak biçimdeki bu nesnenin üzeri keçi kılı veya…

Dîvânu Lugâti't-Türk'ün Bulunuşu ve Yayımlanışı
0 1146

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Bulunuşu ve Yayımlanışı

Bugün tek nüshası İstanbul’daki Millet Kütüphanesinde olan Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün bulunuşu, yayımlanması ve çevirisi, ilgi çekici olaylar dizisidir. Eserin bulunuşu tamamen bir rastlantı sonucudur. Kitap dostu Ali Emiri’nin bilgisi, dikkati, kitap…