Kutadğu Bilig

Kutadğu Bilig (Tam Metin)
2 442  0 Comment on Kutadğu Bilig (Tam Metin)
Posted in KUTADGU BİLİG

Kutadğu Bilig (Tam Metin)

YÛSUF HÂS HÂCİB Hazırlayan: Mustafa S KAÇALİN    T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISBN    978-975-17-3359-7 METİN HAKKINDA Kur’ân öncesi Arap şiiri doruk noktasındaydı. Kur’ân…

Kutadğu Bilig (Tam Metin)
0 107  0 Comment on KUTADGU BİLİG’İN ÜSLÛBU
Posted in KUTADGU BİLİG

KUTADGU BİLİG’İN ÜSLÛBU

İmin Tursun (Türkiye Türkçe’sine Aktaran: Yusufcan YASİN) Özet: Yusuf Has Hacib’in şahane destanı KB, akıl, hikmet, felsefe – içtimaiyat bilgisine âit bir ders kitabı da denilebilir. O dönemin toplumsal düzeni…