Uygurlar

Uygurlar Hakkında Genel Bilgiler
7 1118

Uygurlar Hakkında Genel Bilgiler

Uygurlar, çoğunlukla Çin’in kuzeybatısında yer alan Uygur Özerk Bölgesinde yaşamakta olan Türk boylarındandır. Dilleri Türk dillerinden Uygurca’dır. Uygurlar, Uygur Özerk Bölgesi dışında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Almanya, Avustralya, Japonya, Kanada…

Uygur Özerk Bölgesinin Sosyal Yapısı
9 1060

Uygur Özerk Bölgesinin Sosyal Yapısı

Uygur Özerk Bölgesinde, 13 farklı etnik gruptan insanlar yaşamaktadır. Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar gibi Türki halkların dışında Çinliler, Hui Milleti (Müslüman Çinliler), Moğol, Tacik ve Ruslar gibi etnik…

Uygur Özerk Bölgesinin Coğrafi Yapısı ve doğal zenginlikleri
5 1124

Uygur Özerk Bölgesinin Coğrafi Yapısı ve doğal zenginlikleri

Uygur Özerk Bölgesi, Çin’in kuzeybatı kesimindeki sınır bölgelerinde ve aynı zamanda da Asya-Avrupa kıtasının kalbinde yer alıyor. Yüz ölçümü 1.664.900 kilometrekare olan Uygur Özerk Bölgesi, Çin topraklarının 6’da birini teşkil…

Tursunay Sakım
3 563

Tursunay Sakim

Türkolog‚ radyo gazetecisi‚ çevirmen, yazar – Tursunay Sakim 24 Mayıs 1938 tarihinde Urumçi’de orta halli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1956 yılında Urumçi II. Kızlar Pedagoji Enstitüsü’nden üstün başarıyla mezun…

Kitan Devletinde Uygurlar ve Uygur Kültürü
1 473

Kitan Devletinde Uygurlar ve Uygur Kültürü

Yusufcan YASİN ÖZET: Kitanlar, 10.asrın başlarından Moğol istilasına kadar Doğu ve Orta Asya tarihinde oldukça büyük bir güç gösteren ve birçok bakımdan Türk tarihini etkileyen bir kavimdir. Yaklaşık üç asır…