Türk Kültürünün Rus Kültürü Üzerindeki Etkileri

Yusufcan YASİN

Abstract: The relationship between Turkish and Russian cultures began in the early 9th century. From that time on, the relationship between the two nations became very strong and the Russian people was heavily influenced by the Turkish culture. Turkish culture in the history of Russian culture left important traces as ‘Turkish phenomenon’.
Key Words: Turkish and Russian relationship, Turkish culture, Russian culture.

Özet: Türk ve Rus kültürleri arasındaki ilişki 9. yüzyılın başlarında başladı. O andan itibaren, iki ulus arasındaki ilişki çok güçlendi ve Rus halkı Türk kültüründen ağır bir şekilde etkilendi. Rus kültür tarihindeki Türk kültürü, “Türk olgusu” olarak önemli izler bıraktı.
Anahtar Kelimeler: Türk ve Rus ilişkisi, Türk kültürü, Rus kültürü.

Orta Asya ile bunun tabi bir devamı olan güneydoğu Avrupa bozkırları, bilhassa Güney Rusya bozkırları tarihin kaydettiği en eski devirlerden beri, Türklerin yaşadığı bir saha olmuştur. Burası Orta Asya’da yer darlığı, kıtlık veya siyasî-askerî bir sebeple sıkıntıya düşen ve bu tedirginlikten kurtulmak için huzurlu, rahat, hür yeni iklimler arayarak batıya göç eden muhtelif Türk kavimlerinin yeniden kaynaşmalarına sahne olduğu gibi, Türklerin Avrupa kavimleri ile temaslar kurduğu ilk mıntıka da olmuştur.
Milattan sonraki IV. yüzyılın ortalarından itibaren Orta Asya’dan batıya doğru göç eden Hun, Ogur-Bulgar, Sabir, Avar, Hazar, Peçenek, Uz ve Kuman-Kıpçak Türk kavimleri, önce bu mıntıkalarda toparlanmış ve muazzam imparatorluklar, siyasî ve askerî teşekküller kurmuştur ve sonra Avrupa’nın iç bölgelerine doğru ilerlemiştir. Nihayet burası Türklerin ikinci anayurdu haline gelmiş ve Türk kültürünün başlıca merkezlerinden birini teşkil etmiştir. Türklerin Rus kültürü üzerindeki etkileri de tam burada başlamıştır. Söz konusu kültür etkileri ise, komşuluk, ticarî faaliyetler, savaşlar, evlenmeler sonucunda taklit yoluyla ortaya çıkmıştır…

Devamını okumak için aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

Makaleyi PDF Formatında İNDİR