Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Türkiye genelinde 31 Aralık 2017 tarihinde elde edilen adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’nin toplam nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişidir (TUİK). CIA verilerine göre, 2018 Temmuz ayında Türkiye nufusu 81 milyon 257 bin 239 kişidir (‘Turkey’, CIA The World Fact Book). Nüfusun 40 milyon 535 bin 135’i erkek, 40 milyon 275 bin 390’i bayandır. İl ve ilçe merkezlerinde 74 milyon 761 bin 132 kişi yaşamaktadır, belde ve köylerde de ise 6 milyon 49 bin 393 kişi yaşamaktadır. En fazla nüfusu olan şehir 15 milyon 29 bin 231 kişi ile İstanbul olup, başkent Ankara’da 5 milyon 445 bin 26 kişi yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu fazla olan diğer şehirler ise sırasıyla, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya ve Gaziantep’tir (TUİK, Nüfus ve Demografi İstatistikleri 2017).

Türkiye nüfusunun 70%-75% i Türk, 19% u Kürt, kalan 7%-12% si ise diğer azınlıklardan oluşmaktadır (‘Turkey’, CIA The World Fact Book).

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Resmi dili Türkçedir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 3. Madde), Türkçe dışında Kürtçe ve başka dillerde konuşan azınlık toplumlar da bulunmaktadır (‘Turkey’, CIA The World Fact Book) ve herkesin eşitlilik hakkı dil, ırk, renk, cinsiyet, siyası düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin anayasal güvence altına alınmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. Madde).

Türkiye nüfusunun 99,8% ini çoğu suni olmak üzere Müslümanlar, kalan 0.2% sini çoğu Hristiyan ve Yahudiler olmak üzere başka azınlıklar oluşturmaktadır (‘Turkey’, 2016, CIA The World Fact Book).

Nüfusun 24.26% si 0-14 yaş grubundaki çocuklardan oluşmakta olup, bu çocukların 10 milyon 85 bin 558’i erkek, 9 milyon 27 bin 967’si ise kız çocuğudur. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun toplam nüfustaki payı ise 15.88% olup, bunların 6 milyon 589 bin 39’u erkek, 6 milyon 311 bin 113’ü ise bayandır. 25-54 yaş grubundaki kişilerin toplam nüfustaki payı 43.26% olup, 17 milyon 798 bin 864’ü erkek, 17 milyon 349 bin 228’i bayandır. 55-64 yaş grubundaki kişilerin toplam nüfustaki payı 8.82% olup, 3 milyon 557 bin 329’u erkek, 3 milyon 606 bin 120’si bayandır. 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfustaki payı 7.79% olup, bu kişilerin 2 milyon 825 bin 738’i erkek, 3 milyon 506 bin 283’ü ise bayandır. Nüfus artış hızı yaklaşık 0.49% düzeyindedir (‘Turkey’, 2018, CIA The World Fact Book).

Nüfus Piramidi (‘Turkey’, 2018, CIA The World Fact Book).
Nüfus Piramidi (‘Turkey’, 2018, CIA The World Fact Book).

Kaynakça:

  1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 3. ve 10. Maddeleri
  2. TUİK, Nüfus ve Demografi İstatistikleri 2017
  3. CIA, The World Factbook, Turkiye