Uygur Halk Destanları Üzerine Çin’de Yapılan Çalışmalar ve Eleştirel Değerlendirilmesi

Abdulhakim MEHMET

Uygur halk destanları, Uygur Türklerinin hayata ve olaylara bakışını, estetik zevklerini, milli şuurunu ve manevi dünyasını yansıtmaktadır. Uygur milli kimliğinin bir parçası olan bu destanlar Uygur halk edebiyatının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda çok sayıda destan metni tespit edilmiş, üzerinde metin yayını çalışmaları ve bilimsel incelemeler yapılmıştır. Biz bu yazıda Uygur halk destanlarıyla ilgili Çin’de yapılan çalışmaların geçmişi ve bugünkü durumunu ele alacağız ve bunları eleştirel bir bakışla değerlendireceğiz.

Makaleyi PDF Formatında İNDİR